Ayak Önü Ağrısı (Metatarsalji) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Metatarsalji Nedir? Ayakta parmak kemikleri ile eklemleşen ve tarak kemiği olarak anılan kemikler metatars olarak adlandırılırlar. Metatarsalji ise, Latince ‘Metatarsus’ (tarak kemikleri) ve ‘-algie’ (ağrı) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmekte olup, metatars başlarının olduğu ayak önünde ağrı olması durumuna denir. Metatarsaljisi olan hastalar özellikle yürüme esnasında ayaklarının ön kısmında ağrıdan şikayet ederler.     Metatarsalji kimlerde … Continue reading

18 Nisan 2018

Tarak Kemiğinin Kısalığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Tarak kemiğinin doğumsal kısalığı kendini nasıl gösterir? Ayak tarak kemiklerinin doğumsal olarak kısa kalması kendisini parmak kısalığı ile gösterir. Bu durumda kısa görülen parmak aynı zamanda diğer parmaklar üzerinde çıkıntılı olarak izlenir.   Tarak kemiğinin kısalığı neden oluşur? Genellikle doğumsal bir anomali olarak görülmektedir. Bunun yanında Down sendromu gibi çeşitli sendromlar ve travma ile ilişkili … Continue reading

11 Nisan 2018

Halluks Rigidus Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Halluks rigidus nedir? Ayak başparmağı ile 1. tarak kemiği arasında kalan eklemde ağrı ile birlikte görülen hareket kısıtlılığına halluks rijidus (HR) adı verilir. Bu durumda eklem kıkırdağının hasarı ağrıya; kıkırdak hasarı sonrasında eklem çevresinde oluşan kemik çıkıntıları da eklemde hareket kısıtlılığına neden olur. Halluks rigidus kimlerde görülür? Halluks rigidus’un neden geliştiği tam olarak ortaya konmamıştır. … Continue reading

4 Nisan 2018

Ayak Bileği Sıkışma (impingement) Hastalığı

Ayak Bileği Arkası Sıkışma Sendromu (Posterior İmpingement Sendromu) Nedir? Ayak bileği arkasında hissedilen ağrının sık karşılaşılan nedenlerindendir. Hastalar aktivite sonrasında ortaya çıkan ve ayak bileği arkasında kendisini gösteren ağrıdan şikayet ederler. Bu hastalarda ayak bileğinin tekrarlayan defalar aşağı doğru bükülmesi (plantarfleksiyon) ile ayak bileği arkasındaki kemik yapılar ve/veya kalınlaşmış yumuşak dokular sıkışarak ağrıya neden olur. … Continue reading

28 Mart 2018

Halluks valgus (Ayak Başparmağı Çıkıntısı) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

  Halluks valgus nedir? Halluks valgus (HV) erişkinlerde ön ayağı ilgilendiren problemler arasında en sık karşılaşılanıdır ve bu tanım ayak başparmağının iç yanındaki kemik çıkıntısını ifade eder. HV gelişimi başladıktan sonra durum ilerleyicidir ve ilerleme birkaç aşamada görülür. İlk olarak ayak birinci parmağı ayağın dış tarafında doğru kayarken, birinci tarak kemiği de bunun aksi yönde … Continue reading

21 Mart 2018

Ayak Bileği Kıkırdak Yaralanmaları

Kıkırdak yaralanması nedir? Ayak bileği eklemi, talusun üst yüzeyi ve tibianın alt yüzeyi arasında yer alır. Bu bölgedeki kıkırdağın burkulma, ayak bileği çevresi kırıkları gibi travmalar sonrasında veya basma kusuru, genetik yatkınlık gibi altta yatan nedenlere bağlı olarak hasarlanması ayak bileğinde ağrıya neden olur. Bu yaralanmalar yalnızca eklem yüzeyindeki kıkırdağı ilgilendirebileceği gibi altta yatan kemikte … Continue reading

8 Mart 2018

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu

Ayak Bileği Önü Sıkışma Sendromu (Anterior İmpingement Sendromu) Nedir? Ayak bileği ön yüzünde hissedilen ağrının sık karşılaşılan nedenlerindendir. Tekrarlayan burkulmalar, geçirilmiş ayak bileği çevresi kırıkları veya futbol, basketbol gibi spor aktiviteleri esnasında oluşan tekrarlayan mikrotravmalar ile ilişkili olarak görülür. Bu bölgede oluşan gaga benzeri kemik çıkıntılarının ve/veya kalınlaşmış yumuşak dokunun ayak bileği hareketleri esnasında sıkışması … Continue reading

28 Şubat 2018

Leave a Reply